Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-20192019D25995

2019D25995

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2019

Op 26 april jl. schreef ik u1 dat het mijn streven was het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden snel aan de Afdeling advisering van Raad van State voor te leggen. Hierbij bericht ik u dat ik het wetsvoorstel heden, met instemming van de ministerraad en mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, heb aangeboden aan het Kabinet van de Koning met het oog op de voordracht van het wetsvoorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel komend najaar aan uw Kamer aan te kunnen bieden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 35 000 VI, nr. 112.