Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de Ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland honderd Leopard-1 tanks aan Oekraïne zal leveren (ingezonden 9 februari 2023).

Vraag 1

Wat zijn de kosten van de levering van honderd Leopard-1A5 gevechtstanks aan Oekraïne?1

Vraag 2

Wat is het procentuele aandeel van Nederland, Denemarken en Duitsland aan de kosten van de levering van tanks?

Vraag 3

Krijgt Nederland de geleverde tanks terug in het geval dat de oorlog voorbij is?


X Noot
1

Kamerbrief Levering Leopard-1 tanks aan Oekraïne, 7 februari 2023 (2023Z02045)

Naar boven