Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de Ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland honderd Leopard-1 tanks aan Oekraïne zal leveren (ingezonden 9 februari 2023).

Antwoord van Minister Ollongren (Defensie), mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 6 maart 2023).

Vraag 1

Wat zijn de kosten van de levering van honderd Leopard-1A5 gevechtstanks aan Oekraïne?1

Antwoord 1

De totale kosten van de levering zijn op dit moment nog niet bekend en hangen onder meer af van de hoeveelheid voertuigen die inzetbaar kunnen worden gemaakt door de industrie. Dit aantal zal ten minste honderd Leopard-1A5 tanks betreffen. Richting andere bondgenoten staat het aanbod open om aan te sluiten in de coalitie, hetgeen een verandering in de kostenverdeling teweeg zou brengen.

Vraag 2

Wat is het procentuele aandeel van Nederland, Denemarken en Duitsland aan de kosten van de levering van tanks?

Antwoord 2

De kostenverdeling is op dit moment nog onderwerp van gesprek tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. De verdeling is onder meer afhankelijk van een te maken verdeling aangaande de noodzakelijkerwijs te leveren zaken zoals bijvoorbeeld reservedelen en munitie.

Vraag 3

Krijgt Nederland de geleverde tanks terug in het geval dat de oorlog voorbij is?

Antwoord 3

De levering van Leoard-1A5 tanks betreft een donatie aan Oekraïne. Daarnaast is of wordt Nederland geen eigenaar van deze tanks, maar worden deze aangeschaft bij de Duitse industrie ten behoeve van de Oekraïense strijdkrachten.


X Noot
1

Kamerbrief Levering Leopard-1 tanks aan Oekraïne, 7 februari 2023 (2023Z02045)

Naar boven