Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Tbs'er ontsnapt tijdens begeleid verlof, verdacht van neersteken vrouw» (ingezonden 2 december 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met de inhoud van het bericht «Tbs'er ontsnapt tijdens begeleid verlof, verdacht van neersteken vrouw»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op dit bericht?

Vraag 3

Zijn er signalen opgevangen dat de tbs'er een ontsnappingspoging zou doen tijdens zijn verlof? Hoe is daarmee omgegaan?

Vraag 4

Is het gebruikelijk dat er enkel een begeleider meegaat op verlof, zonder aanvullende maatregelen zoals een elektronische enkelband? Zo ja, bent u bereid aanvullende maatregelen te onderzoeken teneinde een gevluchte tbs'er sneller op te kunnen sporen?

Vraag 5

Welke maatregelen zijn en worden genomen om herhaling te voorkomen, aangezien dit jaar ook al twee tbs'ers wisten te ontstnappen uit deze kliniek?

Vraag 6

Worden nabestaanden en andere betrokkenen altijd op de hoogte gesteld van het verlof van een tbs'er?

Vraag 7

Welke mogelijkheden ziet u om de voorwaarden waaraan een tbs'er moet voldoen om op verlof te mogen aan te scherpen?


X Noot
1

NOS, 30 november 2022, Tbs'er ontsnapt tijdens begeleid verlof, verdacht van neersteken vrouw (nos.nl/artikel/2454585-tbs-er-ontsnapt-tijdens-begeleid-verlof-verdacht-van-neersteken-vrouw).

Naar boven