Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de dieselprijs (ingezonden 4 november 2022).

Vraag 1

Bent u zich er bewust van dat diesel inmiddels duurder is dan benzine?1

Vraag 2

Klopt het dat de van oudsher goedkope dieselprijs, ten opzichte van de benzineprijs, een van de redenen is voor de hogere motorrijtuigenbelasting op dieselauto’s in vergelijking met benzine auto’s?

Vraag 3

Bent u voornemens dieselrijders te compenseren voor de extreem hoge dieselprijzen, bijvoorbeeld door het verlagen van de motorrijtuigenbelasting op dieselauto’s? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

ANWB, 16 september 2022, «Waarom is diesel duurder dan benzine? Waarom is diesel duurder dan benzine?» (www.anwb.nl/auto/nieuws/2022/september/waarom-is-diesel-duurder-dan-benzine).

Naar boven