Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over MH17-verdachte Igor Girkin (ingezonden 18 oktober 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat Oekraïne honderdduizend dollar heeft uitgeloofd voor (tips die leiden tot) de overdracht van MH17-verdachte Igor Girkin aan het Oekraïense leger?1

Vraag 2

Worden Oekraïense maatregelen en acties gericht op Girkin gecommuniceerd of afgestemd met Nederland, aangezien hij één van de vier hoofdverdachten is in de MH17-zaak?

Vraag 3

Herinnert u zich nog dat Oekraïne, ondanks felle bezwaren van Nederland, een belangrijke MH17-verdachte (Vladimir Tsemach) als onderdeel van een gevangenenruil liet vertrekken naar Rusland?2

Vraag 4

Heeft u Oekraïne ditmaal al laten weten dat het voor Nederland enorm belangrijk is dat Girkin aan Nederland wordt uitgeleverd, en heeft u reeds toezeggingen gekregen van Oekraïne hieromtrent?

Vraag 5

Indien u nog geen toezeggingen heeft gekregen, bent u dan bereid om Oekraïne op het hoogste niveau diplomatiek onder druk te zetten om Girkin te zijner tijd aan Nederland uit te leveren?

Vraag 6

Wilt deze vragen ruim voor de geplande uitspraak in de MH17-zaak op 17 november 2022 beantwoorden?


X Noot
1

NOS, 16 oktober 2022, «Oekraïne looft ton uit voor overdracht MH17-verdachte Girkin» (https://nos.nl/artikel/2448653-oekraine-looft-ton-uit-voor-overdracht-mh17-verdachte-girkin).

X Noot
2

De Volkskrant, 7 september 2019, «MH17-verdachte Tsemach overgedragen aan Rusland» (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mh17-verdachte-tsemach-overgedragen-aan-rusland~b846a95c/).

Naar boven