Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over MH17-verdachte Igor Girkin (ingezonden 18 oktober 2022).

Antwoord van Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 1 november 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat Oekraïne honderdduizend dollar heeft uitgeloofd voor (tips die leiden tot) de overdracht van MH17-verdachte Igor Girkin aan het Oekraïense leger?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Worden Oekraïense maatregelen en acties gericht op Girkin gecommuniceerd of afgestemd met Nederland, aangezien hij één van de vier hoofdverdachten is in de MH17-zaak?

Antwoord 2

Nederland en Oekraïne werken, met de andere JIT-landen, nauw samen waar het gaat om het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Over lopende strafzaken en interstatelijke communicatie in dat kader, kan ik geen uitspraken doen.

Vraag 3

Herinnert u zich nog dat Oekraïne, ondanks felle bezwaren van Nederland, een belangrijke MH17-verdachte (Vladimir Tsemach) als onderdeel van een gevangenenruil liet vertrekken naar Rusland?2

Antwoord 3

Ja.

Vraag 4 en 5

Heeft u Oekraïne ditmaal al laten weten dat het voor Nederland enorm belangrijk is dat Girkin aan Nederland wordt uitgeleverd, en heeft u reeds toezeggingen gekregen van Oekraïne hieromtrent?

Indien u nog geen toezeggingen heeft gekregen, bent u dan bereid om Oekraïne op het hoogste niveau diplomatiek onder druk te zetten om Girkin te zijner tijd aan Nederland uit te leveren?

Antwoord 4 en 5

Girkin staat al sinds de vervolgingsbeslissing in de strafzaak MH17 internationaal gesignaleerd. Het OM heeft laten weten dat, indien Girkin in Oekraïne wordt aangehouden, om zijn uitlevering zal worden gevraagd. Deze boodschap is ook aan de Oekraïense autoriteiten overgebracht.

Vraag 6

Wilt deze vragen ruim voor de geplande uitspraak in de MH17-zaak op 17 november 2022 beantwoorden?

Antwoord 6

Deze vragen worden binnen de gebruikelijke termijn beantwoord.


X Noot
1

NOS, 16 oktober 2022, «Oekraïne looft ton uit voor overdracht MH17-verdachte Girkin» (https://nos.nl/artikel/2448653-oekraine-looft-ton-uit-voor-overdracht-mh17-verdachte-girkin).

X Noot
2

De Volkskrant, 7 september 2019, «MH17-verdachte Tsemach overgedragen aan Rusland» (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mh17-verdachte-tsemach-overgedragen-aan-rusland~b846a95c/).

Naar boven