Vragen van de leden Belhaj en Hammelburg (beiden D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verspreiden van antisemitische complottheorieën in Ahoy (ingezonden 6 oktober 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Spiritueel evenement trekt duizenden mensen naar Rotterdam Ahoy: «Noem ons alsjeblieft geen wappies»»?1

Vraag 2

Zijn er antisemitische tropes en ideeën geuit door de sprekers tijdens het evenement? Zo ja, in hoeverre hebben deze in de ogen van het kabinet een opruiende werking, zoals beschreven in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 56?2

Vraag 3

In hoeverre kan een evenement als dit leiden tot een toename in antisemitisme en anti-overheidsextremisme?

Vraag 4

Hoe duidt u de beweging achter dit evenement en welke ontwikkeling heeft deze de laatste jaren doorgemaakt?

Vraag 5

Is er sprake van een bredere toename in antisemitisme en welke maatregelen neemt u hiertegen?

Vraag 6

Wat doet u om de verspreiding van complottheorieën en de gevolgen daarvan tegen te gaan?


X Noot
1

Rijnmond.nl, 2 oktober 2022, «Spiritueel evenement trekt duizenden mensen naar Rotterdam Ahoy: «Noem ons alsjeblieft geen wappies»», www.rijnmond.nl/nieuws/1558227/spiritueel-evenement-trekt-duizenden-mensen-naar-rotterdam-ahoy-noem-ons-alsjeblieft-geen-wappies.

X Noot
2

Kamerstuk 29 754, nr. 640.

Naar boven