29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 640 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2022

Bijgaand bied ik u de openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 56 aan, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)1. Het DTN geeft inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de factoren die daarvoor bepalend zijn. Voor de totstandkoming van het DTN is, in afwachting van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid, geen gebruik gemaakt van internetmonitoring.

Op dit moment is er geen aanleiding tot een wijziging van het dreigingsniveau dat – op een schaal van 5 – gehandhaafd blijft op niveau 3. Dat betekent dat een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is, maar dat er momenteel geen concrete aanwijzingen voor een aanslag zijn. De jihadistische beweging vormt nog altijd een belangrijke dreiging voor de nationale veiligheid, ondanks dat aanhangers in Nederland de laatste periode minder zichtbaar zijn in de publieke ruimte.

Een aanslag in ons land vanuit rechts-extremisme blijft tevens voorstelbaar. De meeste zorgen hierbij blijven bestaan over het potentieel geweld vanuit de accelerationistische stroming, die onze democratische rechtsstaat wenst te vervangen door een witte etnostaat. Daarnaast zijn er binnen de radicale onderstroom van de anti-coronabeweging aanwijzingen voor verdere radicalisering. Hierbij wordt de geweldsdreiging voornamelijk gevormd door individuen en kleine groepen die vatbaar zijn voor opruiende (online) complottheorieën. De inschatting is dat zij met het einde van coronamaatregelen zich zullen richten op andere maatschappelijke thema’s.

Het geschetste dreigingsbeeld in het voorliggende DTN noopt tot blijvende alertheid. De veranderlijkheid van dreiging vergt dat doorlopend bezien moet worden of het huidige contraterrorismebeleid volstaat of dat aanscherpingen nodig zijn. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er een extremistische dreiging uitgaat voor Nederland van de oorlog in Oekraïne. Dit kan veranderen afhankelijk van hoe het conflict verloopt.

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven