Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2022Z07768".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2022-04-19
Datum van uitgifte 2022-04-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2022Z07768
Indiener W.R. van Haga
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web/1.2/xml/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web.xml
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.aanhangsel ah-tk-20212022-2650
OVERHEIDop.aanhangsel ah-tk-20212022-3251
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-04-19
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De aansturing van het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de samenwerking tussen het LIMC en de Nationale Politie bij social media surveillance, alsmede over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2022Z07768