Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over oproepen tot geweld in uitzending FunX (ingezonden 13 januari 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat in een uitzending van FunX opgeroepen wordt om geweld te gebruiken tegen de presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten van het succesvolle YouTube programma Roddelpraat?1

Vraag 2

Bent u op de hoogte van het feit dat het oproepen tot geweld bij wet verboden is?

Vraag 3

Wat vindt u van het feit dat zowel FunX als de Nederlandse Publieke Omroep hier niet ingrijpen?

Vraag 4

Welke actie(s) gaat u ondernemen? Kunt u een een toelichting geven?


X Noot
1

video meegezonden aan ministerie

Naar boven