Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z23733".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20212022-1264
Aanhangsel ah-tk-20212022-1636
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-12-16
Datum van uitgifte 2021-12-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z23733
Indiener S.H. Simons
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-12-16
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Nederlands hulpgeld voor de wederopbouw van Sint-Maarten dat nog steeds niet is uitgekeerd aan Sint Maarten
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2021Z23733