Vragen van het lid de Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over steun van Palestijnse autoriteit voor anti-semitisme (ingezonden 23 augustus 2021).

Vraag 1

Hoe beoordeelt u de steun van de Palestijnse autoriteit voor de met brandende davidsterren en swastikas gelardeerde uitingen van antisemitisme in Samaria?1 2

Vraag 2

Herinnert u zich de motie-Buitenweg c.s. die de regering oproept tot veroordeling van uitlatingen van regeringsleiders die bijdragen aan groeiend antisemitisme?3

Vraag 3

Bent u bereid de bovengenoemde steun krachtig te veroordelen, zowel in bilateraal contact met de palestijnse autoriteiten als in het openbaar? Hoe gaat u optreden?

Naar boven