32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid

Nr. 219 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 5 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in toenemende mate antisemitische retoriek en complottheorieën door regeringsleiders worden gebezigd;

van mening dat Nederland hier duidelijker stelling tegen moet nemen;

verzoekt de regering, zich zowel in bilaterale contacten als openlijk stevig uit te spreken tegen uitlatingen van regeringsleiders die bijdragen aan groeiend antisemitisme, en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Van der Staaij

Ploumen

Karabulut

Naar boven