Vragen van de leden Peter de Groot (VVD) en Geurts (CDA) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid over het NOS bericht «Intern onderzoek Rijkswaterstaat: files sluiting Haringvlietbrug veel langer dan gedacht» en de bijbehorende kamerbrieven «Extra reistijd Haringvlietbrug» en «Uitstel verkeersbeperkende maatregelen Haringvlietbrug» (ingezonden 30 juli 2021).

Vraag 1

Op welke wijze gaat u, de met een dergelijk ingrijpende afsluiting overvallen regio’s en sectoren, in de toekomst eerder betrekken bij wegafsluitingen die een enorme impact hebben op de bereikbaarheid?1 2 3

Vraag 2

Wat is de reden dat de eerder geschatte vertragingstijd in de avondspits als gevolg van de afsluiting naar één rijstrook en snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur (2x1) fors hoger uitvalt? Welke aanvullende maatregelen gaat u treffen om vertragingen oplopend tot 68 minuten voor een enkele reis terug te dringen?

Vraag 3

Waarom laat het toepassen van twee versmalde rijstroken aan iedere zijde van de brug (2x2 variant) zo lang op zich wachten ondanks dat de problematiek met de kleppen al langer dan een jaar bekend is en beperkingen dreigde te veroorzaken?

Vraag 4

Wat is volgens Rijkswaterstaat (RWS), het Openbaar Ministerie (OM) en de politie nodig om de technisch haalbare 2x2 variant in te stellen, waarmee meer capaciteit en minder vertraging op de weg haalbaar is?

Vraag 5

Binnen welke termijn kan deze 2x2 variant ingezet worden? Is er een mogelijkheid dit te realiseren voor het einde van de zomervakantie en bent u bereid dit tot hoogste prioriteit te maken binnen RWS, OM en politie?

Vraag 6

Zijn alle mogelijkheden in kaart gebracht om het definitieve onderhoud aan de brug (beweegbare deel) naar voren te halen om zodoende sneller dit probleem op te lossen? Zorgt extra budget voor beheer en onderhoud voor een versnelling van dit project?

Vraag 7

Bent u bereid om een contra-expertise op te starten voor een tijdelijke versterking van het beweegbare deel om hiermee een snelle oplossing voorhanden te hebben die ruimschoots voor de definitieve vervanging en het liefst op korte termijn wordt uitgevoerd met als doel het beperken of opheffen van de hinder?

Vraag 8

Bovenstaande vragen zijn een aanvulling op de schriftelijke vragen door het lid Peter de Groot4 en de Motie Geurts/de Groot5 rondom de problematiek van de Haringvlietbrug. Kunt u bovenstaande vragen integraal beschouwen en gezien de urgentie binnen de gestelde termijn van 3 weken beantwoorden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid de Groot (VVD), ingezonden 1 juli 2021 (vraagnummer 2021Z12365).


X Noot
1

NOS, 29 juli 2021, Intern onderzoek Rijkswaterstaat: files sluiting Haringvlietbrug veel langer dan gedacht (https://nos.nl/artikel/2391495-intern-onderzoek-rijkswaterstaat-files-sluiting-haringvlietbrug-veel-langer-dan-gedacht).

X Noot
2

Kamerstuk 2021Z13982.

X Noot
3

Kamerstuk 2021Z14065.

X Noot
4

Kamerstuk 2021Z12365.

X Noot
5

Kamerstuk 29 398, nr. 947.

Naar boven