29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 947 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN PETER DE GROOT

Voorgesteld 8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wegverkeer en de scheepvaart bij de Haringvlietbrug forse beperkingen worden opgelegd omwille van de veiligheid;

overwegende dat de verlaging van de maximumsnelheid naar 50 km/u en sluiting van een rijbaan ingrijpende gevolgen hebben voor het bedrijfsleven, werknemers, scholieren en vakantieverkeer in de regio;

verzoekt de regering, om bij een monitoring te bezien of het mogelijk is de maatregelen voor het wegverkeer te verlichten, bijvoorbeeld met maatwerk in de spits, uitzonderingen voor hulpdiensten en het ov of trajectcontrole, binnen de grenzen van wat veilig mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Peter de Groot

Naar boven