Vragen van de leden Valstar en Van Campen (beiden VVD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «hartenkreet van boeren: «Alsjeblieft, pak het jacobskruiskruid aan!» (ingezonden 27 juli 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Hartenkreet van boeren: «Alsjeblieft, pak het jacobskruiskruid aan!»?1

Vraag 2

Klopt het dat consumptie van het giftige, in hooi voorkomende, jacobskruiskruid voor veedieren en paarden dodelijk kan zijn?

Vraag 3

Herkent u de uitspraak van een woordvoerder van uw ministerie uit 2004 over het jacobskruiskruid: «Over anderhalf tot twee jaar zijn alle problemen opgelost door de sterke toename van de sint-jacobsvlinder. Deze vlinder eet de bladeren van jacobskruiskruid, zodat er minder planten overblijven. Op die manier ontstaat een natuurlijk evenwicht»?2

Vraag 4

Bent u het ermee eens dat de problemen met het jacobskruiskruid alleen maar groter zijn geworden in plaats van opgelost?

Vraag 5

Klopt het dat er sprake is van een explosieve groei van het jacobskruiskruid? Zo nee, waarom niet en/of bent u bereid dit te onderzoeken?

Vraag 6

Herkent u de signalen dat willekeur in provincies en gemeenten heerst met betrekking tot de aanpak van het jacobskruiskruid?3 4

Vraag 7

Bent u het ermee eens dat het probleem van het jacobskruiskruid inmiddels gemeenten, provincies en waterschappen overstijgt?

Vraag 8

Bent u bereid in overleg met de sector, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), beleid op te stellen voor de aanpak van het jacobskruiskruid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Welke landen hebben een verdelgingsplicht voor het jacobskruiskruid?

Vraag 10

Bent u bereid te onderzoeken of een verdelgingsplicht en/of algeheel verbod op het jacobskruiskruid ook hier mogelijk is? Zo ja, hoe gaat u hier invulling aan geven? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 23 juli 2021, «Hartekreet van boeren: «Alsjeblieft, pak het jakobskruiskruid aan!»», https://www.ad.nl/nijmegen/hartekreet-van-boeren-alsjeblieft-pak-het-jakobskruiskruid-aan~a71ae2fe

X Noot
2

Reformatorisch Dagblad, 28 augustus 2004, «Kruistocht tegen giftige plant. «Vlinderliefhebbers zaaiden jacobskruiskruid massaal uit»», https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20040828:newsml_aece4cd20e3282d827eb9cbd08bca41a

X Noot
3

Dagblad van het Noorden, 23 juli 2021, «Sint Jacobskruiskruid zorgt voor frustraties bij de boeren: «Het is een echte sluipmoordenaar»», https://www.dvhn.nl/drenthe/hoogeveen/Sint-Jacobskruiskruid-zorgt-voor-frustraties-bij-de-boeren-Het-is-een-echte-sluipmoordenaar-26953845.html

X Noot
4

BN DeStem, 26 juli 2021, «ZLTO en Roosendaal ruziën over bestrijding giftig jacobskruiskruid: «Meer dieren dood zonder oorzaak»», https://www.bndestem.nl/roosendaal/zlto-en-roosendaal-ruzien-over-bestrijding-giftig-jacobskruiskruid-meer-dieren-dood-zonder-oorzaak~acde74c6/

Naar boven