Vragen van de leden Valstar en Van Campen (beiden VVD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «hartenkreet van boeren: «Alsjeblieft, pak het jacobskruiskruid aan!» (ingezonden 27 juli 2021).

Mededeling van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 12 augustus 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Hartenkreet van boeren: «Alsjeblieft, pak het jacobskruiskruid aan!»?1

Vraag 2

Klopt het dat consumptie van het giftige, in hooi voorkomende, jacobskruiskruid voor veedieren en paarden dodelijk kan zijn?

Vraag 3

Herkent u de uitspraak van een woordvoerder van uw ministerie uit 2004 over het jacobskruiskruid: «Over anderhalf tot twee jaar zijn alle problemen opgelost door de sterke toename van de sint-jacobsvlinder. Deze vlinder eet de bladeren van jacobskruiskruid, zodat er minder planten overblijven. Op die manier ontstaat een natuurlijk evenwicht»?2

Vraag 4

Bent u het ermee eens dat de problemen met het jacobskruiskruid alleen maar groter zijn geworden in plaats van opgelost?

Vraag 5

Klopt het dat er sprake is van een explosieve groei van het jacobskruiskruid? Zo nee, waarom niet en/of bent u bereid dit te onderzoeken?

Vraag 6

Herkent u de signalen dat willekeur in provincies en gemeenten heerst met betrekking tot de aanpak van het jacobskruiskruid?3 4

Vraag 7

Bent u het ermee eens dat het probleem van het jacobskruiskruid inmiddels gemeenten, provincies en waterschappen overstijgt?

Vraag 8

Bent u bereid in overleg met de sector, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), beleid op te stellen voor de aanpak van het jacobskruiskruid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Welke landen hebben een verdelgingsplicht voor het jacobskruiskruid?

Vraag 10

Bent u bereid te onderzoeken of een verdelgingsplicht en/of algeheel verbod op het jacobskruiskruid ook hier mogelijk is? Zo ja, hoe gaat u hier invulling aan geven? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

De vragen van de leden Valstar en Van Campen (beiden VVD) over het bericht «hartenkreet van boeren: «Alsjeblieft, pak het jacobskruiskruid aan!» (2021Z14022) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord vanwege afstemming met betrokken partijen. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 23 juli 2021, «Hartekreet van boeren: «Alsjeblieft, pak het jakobskruiskruid aan!»», https://www.ad.nl/nijmegen/hartekreet-van-boeren-alsjeblieft-pak-het-jakobskruiskruid-aan~a71ae2fe

X Noot
2

Reformatorisch Dagblad, 28 augustus 2004, «Kruistocht tegen giftige plant. «Vlinderliefhebbers zaaiden jacobskruiskruid massaal uit»», https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20040828:newsml_aece4cd20e3282d827eb9cbd08bca41a

X Noot
3

Dagblad van het Noorden, 23 juli 2021, «Sint Jacobskruiskruid zorgt voor frustraties bij de boeren: «Het is een echte sluipmoordenaar»», https://www.dvhn.nl/drenthe/hoogeveen/Sint-Jacobskruiskruid-zorgt-voor-frustraties-bij-de-boeren-Het-is-een-echte-sluipmoordenaar-26953845.html

X Noot
4

BN DeStem, 26 juli 2021, «ZLTO en Roosendaal ruziën over bestrijding giftig jacobskruiskruid: «Meer dieren dood zonder oorzaak»», https://www.bndestem.nl/roosendaal/zlto-en-roosendaal-ruzien-over-bestrijding-giftig-jacobskruiskruid-meer-dieren-dood-zonder-oorzaak~acde74c6/

Naar boven