Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over de gevolgen voor Nederland van het Pegasus-hack-schandaal. (ingezonden 23 juli 2021).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de gevolgen van het hackschandaal met behulp van de Pegasus-software waarbij door landen die de software van het Israëlische particuliere bedrijf NSO hebben aangeschaft tal van politici, journalisten, advocaten en mensenrechtenverdedigers in tal van landen hebben afgeluisterd?1 Deelt u de opvatting over soft ware van NSO dat «Targeted surveillance is a serious threat facing human rights defenders globally. Though often carried out by states, this practice is enabled by digital surveillance tools provided by private companies?»2 Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Is u bekend dat ook Nederlandse politici, advocaten, mensenrechtenverdedigers en journalisten via andere landen die Pegasus-software gebruiken zijn gehackt? Kunt u melden om hoeveel personen het gaat en welke beroepen zij hebben? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Zijn er Nederlandse instellingen die gebruik maken van Pegasus-software?3 Zo ja, welke? Hebt u contact opgenomen met deze instellingen naar aanleiding van dit nieuws?

Vraag 4

Hebben deze Nederlandse instellingen contact opgenomen met NSO, de leverancier? Zo ja, wat was de inzet en wat het resultaat? Deelt u de opvatting dat een einde moet worden gemaakt aan het gebruik van deze software? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Hebt u kennis genomen van de veroordeling tot zes jaar gevangenisstraf voor de Marokkaanse journalist Omar Radi, een veroordeling op basis van chats die zijn verkregen met behulp van een met Pegasus-software gehackte telefoon?4

Vraag 6

Deelt u de opvatting dat het hier om een politieke veroordeling gaat en dat deze moet worden afgekeurd zeker nu blijkt dat gebruik wordt gemaakt van hacking? Zo nee, waarom niet?5

Vraag 7

Deelt u de opvatting dat de buitenlandse politiek ten opzichte van Marokko aan herziening toe is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat betekent dat voor uw houding ten opzichte van de Marokkaanse regering in het licht van «onuitzetbaren» uit Nederland naar het veilige land Marokko? Is Marokko een veilig land en kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd?

Vraag 8

Deelt u de kritiek van de EU dat gebruik van het Pegasus-software onaanvaardbaar is? Zo ja, op welke manier hebt u daarvan mededeling gedaan en aan wie?6


X Noot
1

Revealed: leak uncovers global abuse of cyber-surveillance weapon https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/revealed-leak-uncovers-global-abuse-of-cyber-surveillance-weapon-nso-group-pegasus. «FT editor among 180 journalists identified by clients of spyware firm» https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/ft-editor-roula-khalaf-among-180-journalists-targeted-nso-spyware.

The Guardian, 20 juli 2021: «French Minister’s phone shows traces linked to NSO spyware»

Marokko bespioneert Frankrijk op het allerhoogste niveau, zie ook https://www.theguardian.com/world/2021/jul/20/french-ministers-phone-shows-traces-linked-to-nso-spyware

X Noot
2

«Operating from the shadows. Inside NSO Group's corporate structure» Targeted surveillance is a serious threat facing human rights defenders globally. Though often carried out by states, this practice is enabled by digital surveillance tools provided by private companies. Targeted surveillance is a serious threat facing human rights defenders globally. Though often carried out by states, this practice is enabled by digital surveillance tools provided by private companies. However, the lack of transparency about the operations of the surveillance ... https://www.somo.nl/operating-from-the-shadows/ d.d. 31 mei 2021.

X Noot
3

De Volkskrant, dinsdag 21 juli 2021, «Spionage software uit Israël bedreigt de democratie, ook die van Nederland».

X Noot
4

De Volkskrant, woensdag 21 juli 2021, «Telefoonhack om van lastpak af te komen»

X Noot
5

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1695

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1695.html

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1062

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020–1062.html

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1836

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020–1836.html

X Noot
6

«Pegasus spying reports «completely unacceptable,» says EU's von der Leyen; https://p.dw.com/p/3whN6.

Naar boven