Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een opgepakte journalist in Marokko en gedetineerde Rif-activisten (ingezonden 26 januari 2021).

Antwoord van Minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 15 februari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de actie van Amnesty International naar aanleiding van de arrestatie in Marokko van mensenrechtenverdediger en journalist Maati Monjib, waarin opgeroepen wordt tot zijn directe vrijlating?1

Antwoord 1

Ja ik ben bekend met de actie van Amnesty International.

Vraag 2 en 3

Bent u het eens met de mensenrechtenorganisatie dat Monjib vrijgelaten moet worden? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid contact op te nemen met de Marokkaanse autoriteiten om te pleiten voor de vrijlating van Monjib? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2 en 3

Als onderdeel van het mensenrechtenbeleid volgen Nederlandse ambassades wereldwijd ontwikkelingen rondom persvrijheid, de positie van journalisten, als ook ontwikkelingen rondom eerlijke rechtsgang volgens internationale standaarden. In dit licht spreekt de Nederlandse ambassade in Rabat wanneer opportuun ook met Marokko over deze onderwerpen, waar mogelijk ook in EU-verband De ambassade heeft de processen in de zaak Monjib gevolgd en wanneer mogelijk zittingen bijgewoond. Het is aan de Marokkaanse autoriteiten om een zorgvuldige rechtsgang te borgen.

Vraag 4 en 5

Bent u bekend met het bericht en kunt u bevestigen dat gedetineerde Rif-activisten zijn verdeeld over verschillende gevangenissen?2

Deelt u de lezing in het artikel dat deze verdeling vooral een onnodige strafmaatregel is?

Antwoord 4 en 5

Het is aan de Marokkaanse autoriteiten om toe te zien op de situatie en naleving van regels in hun gevangenissen en zo ook de verdeling van gedetineerden over verschillende gevangenissen.

Volgens mijn laatste informatie zijn de gevangenen weer terug in de gevangenis in Tanger.

Vraag 6

Bent u bereid contact op te nemen met de Marokkaanse autoriteiten om vrijlating te bepleiten voor de politieke gevangenen uit de Rif? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6

Zoals ook aangegeven in reactie op uw eerdere vragen over dit onderwerp zijn de Marokkaanse autoriteiten voldoende op de hoogte van de eerdere Nederlandse reactie (referte ook aan ons Kamerdebat, Kamerstuk 34 775 V, nr. 87 en Kamerstuk 32 735, nr. 208). Daarnaast loopt er nog een verzoek tot cassatie.


X Noot
1

Website Amnesty International, «MAROKKO, LAAT MAATI MONJIB ONMIDDELLIJK VRIJ!' (https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-marokko-monjib).

X Noot
2

Arif News, 22 januari 2021, «Verdeling Hirak gedetineerden over verschillende gevangenissen is louter wraak!» (https://arifnews.com/news/verdeling-hirak-gedetineerden-over-verschillende-gevangenissen-is-louter-wraak/).

Naar boven