Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z13699".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-3679
Aanhangsel ah-tk-20202021-3814
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-07-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z13699
Indiener B.J. Eerdmans
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-07-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De berichten ‘Extra toezicht in winkels ‘asielhoofdstad’ Ter Apel: ‘Het geeft meer rust’’ en ‘Extra beveiliging tegen overlast asielzoekers in winkels Ter Apel’.
Uitgiftedatum 2021-07-14
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z13699