Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de explosieve stijging van het aantal gelukszoekers dat wekelijks Nederland binnenstroomt (ingezonden 29 juni 2021).

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 22 ongeveer 400 gelukszoekers bedroeg?1

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 23 ongeveer 500 gelukszoekers bedroeg?2

Vraag 3

Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 24 ongeveer 600 gelukszoekers bedroeg?3

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 25 ongeveer 700 gelukszoekers bedroeg?4

Vraag 5

Bent u het eens dat deze toename van het aantal gelukszoekers volstrekt onacceptabel is en dat de wekelijkse asielinstroom nul gelukszoekers moet bedragen?

Vraag 6

Bent u ervan op de hoogte dat als deze asielinvasie op deze wijze wel blijft doorgroeien, de asielinstroom aan het einde van dit jaar meer dan 3000 buitenlandse indringers per week zal bedragen?

Vraag 7

Bent u bereid dit te voorkomen door de grenzen te sluiten voor alle asielzoekers, migranten uit islamitische landen en te gaan werken aan een wekelijkse asieluitstroom? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

De asielinstroom van week 22 bedroeg ongeveer 400 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl

X Noot
2

De asielinstroom van week 23 bedroeg ongeveer 500 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl

X Noot
3

De asielinstroom van week 24 bedroeg ongeveer 600 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl

X Noot
4

De asielinstroom van week 25 bedroeg ongeveer 700 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl

Naar boven