Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de explosieve stijging van het aantal gelukszoekers dat wekelijks Nederland binnenstroomt (ingezonden 29 juni 2021).

Antwoord van Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 8 juli 2021).

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 22 ongeveer 400 gelukszoekers bedroeg?1

Antwoord 1

Nee. Wel is het zo dat de asielinstroom van week 22, bestaande uit eerste asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers ongeveer 400 personen betrof.

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 23 ongeveer 500 gelukszoekers bedroeg?2

Antwoord 2

Nee. Wel is het zo dat de asielinstroom van week 23, bestaande uit eerste asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers ongeveer 500 personen betrof.

Vraag 3

Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 24 ongeveer 600 gelukszoekers bedroeg?3

Antwoord 3

Nee. Wel is het zo dat de asielinstroom van week 24, bestaande uit eerste asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers ongeveer 600 personen betrof.

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 25 ongeveer 700 gelukszoekers bedroeg?4

Antwoord 4

Nee. Wel is het zo dat de asielinstroom van week 25, bestaande uit eerste asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers ongeveer 700 personen betrof.

Vraag 5, 6

Bent u het eens dat deze toename van het aantal gelukszoekers volstrekt onacceptabel is en dat de wekelijkse asielinstroom nul gelukszoekers moet bedragen?

Bent u ervan op de hoogte dat als deze asielinvasie op deze wijze wel blijft doorgroeien, de asielinstroom aan het einde van dit jaar meer dan 3.000 buitenlandse indringers per week zal bedragen?

Antwoord 5, 6

Ik herken mij niet in de kwalificaties in de vraagstelling. De ontwikkeling van de asielinstroom door de tijd heen fluctueert. In de afgelopen vier weken is inderdaad een stijging van de asielinstroom te zien. Deze stijging is te verklaren door de geleidelijke opheffing van de vele reisbeletselen en de overige beperkingen die voortvloeien uit COVID-19. Deze ontwikkeling binnen een tijdvak van 4 weken is in de regel onvoldoende om voor de lange(re) termijn conclusies aan te verbinden. De instroom wordt nauwgezet gevolgd en daarop wordt geacteerd wanneer dit aangewezen is.

Vraag 7

Bent u bereid dit te voorkomen door de grenzen te sluiten voor alle asielzoekers, migranten uit islamitische landen en te gaan werken aan een wekelijkse asieluitstroom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7

Nee. Ik verwijs hiertoe naar eerdere antwoorden5 op vergelijkbare vragen van dezelfde fractie.


X Noot
1

De asielinstroom van week 22 bedroeg ongeveer 400 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl

X Noot
2

De asielinstroom van week 23 bedroeg ongeveer 500 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl

X Noot
3

De asielinstroom van week 24 bedroeg ongeveer 600 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl

X Noot
4

De asielinstroom van week 25 bedroeg ongeveer 700 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl

X Noot
5

Enkele voorbeelden van vele eerdere antwoorden:

Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 1287

Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 3946

Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 3013

Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2911

Naar boven