Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de berichten «Rechtspraak nodig over blinde vlekken 112-bereikbaarheid» en «Conclusies onderzoek mobiel bereik niet meer bruikbaar» (ingezonden 26 mei 2021).

Vraag 1

Kunt u op korte termijn zorgen voor actuele cijfers over de bereikbaarheid van telefoon en internet op het platteland?1

Vraag 2

Kunt u aangeven wie er aansprakelijk is wanneer een burger komt te overlijden of ernstig gehandicapt raakt door het niet kunnen bereiken van 112 door een slechte bereikbaarheid van telefoon en internet?

Vraag 3

Kunt u op korte termijn uitleggen wat de overheid doet om ervoor te zorgen dat er 100 procent bereikbaarheid van telefoon en internet is voor iedereen in Nederland?


X Noot
1

Omroep Gelderland, 21 mei 2021, «Deskundige: «Rechtspraak nodig over blinde vlekken 112-bereikbaarheid»». (https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6966041/Deskundige-Rechtspraak-nodig-over-blinde-vlekken-112-bereikbaarheid);

Omroep Gelderland, 21 mei 2021, «Deskundigen: «Conclusies onderzoek mobiel bereik niet meer bruikbaar»» (https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6959261/Deskundigen-Conclusies-onderzoek-mobiel-bereik-niet-meer-bruikbaar)

Naar boven