Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z06903".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-2835
Aanhangsel ah-tk-20202021-3139
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-04-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z06903
Indiener M. van Nispen
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-23
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Uitleveringen en uitzettingen aan Rwanda
Uitgiftedatum 2021-04-23
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z06903