Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Azerbeidzjan kritische politieke opponenten in het buitenland laat deporteren om ze vervolgens in gevangenschap te nemen (ingezonden 7 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Ukraine deports critical Azerbaijani blogger shortly before Zelensky visits Baku»?1

Vraag 2

Sinds wanneer bent u op de hoogte van de kwestie Elvin Isayev?

Vraag 3

Hoe kijkt u naar het nieuws dat Elvin Isayev, een criticaster van de Azerbeidzjaanse overheid, wordt uitgeleverd, opgepakt en gemarteld in het licht van het kritische Amnesty-rapport uit 2016 «Revolving doors»: The ongoing persecution of government critics in Azerbaijan over de mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan?2

Vraag 4

Herkent u zich in het geschetste beeld dat Oekraïne Elvin Isayev heeft uitgeleverd aan Azerbeidzjan en er vrijwel direct een strafeis en vonnis is uitgesproken over Isayev na zijn aankomst in Bakoe, waarop hij vervolgens in hechtenis is genomen en aan zware martelingen is blootgesteld?

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat Elvin Isayev inderdaad Oekraïense migratiewetten heeft overtreden?3

Vraag 6

Hoe kijkt nu naar de zaak Elvin Isayev in het licht van het mensenrechtenrapport van deUnited States Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor waarin staat dat de zaak Elvin Isayev een voorbeeld is van het ten onrechte gebruiken van internationaalrechtelijke handhavingsinstrumenten om politieke opponenten in het buitenland uit te schakelen?4

Vraag 7

Hoe kijkt u naar de relatie tussen Nederland en Azerbeidzjan, lettende op de aanhoudende mensenrechtenschendingen waar de Azerbeidzjaanse overheid zich schuldig aan maakt?5

Vraag 8

Bent u bereid deze kwestie met de Azerbeidzjaanse ambassadeur in Den Haag te bespreken en er op aan te dringen dat leden van de Raad van Europa zich zouden moeten houden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waaronder artikel 3 ziende op een verbod op marteling en vernederende behandeling en artikel 6 ziende op het recht op een eerlijk proces?


X Noot
1

OC-Media, 17 december 2019 «Ukraine deports critical Azerbaijani blogger shortly before Zelensky visits Baku» (https://oc-media.org/ukraine-deports-critical-azerbaijani-blogger-shortly-before-zelensky-visits-baku/).

X Noot
2

Amnesty International, 16 juni 2016, Azerbaijan: «Revolving doors»: The ongoing persecution of government critics in Azerbaijan (https://www.amnesty.org/en/documents/eur55/4268/2016/en/).

X Noot
3

Radio Free Europe Radio Liberty, 29 januari 2020, «Ukrainian Officials Deny Ordering Deportation Of Azerbaijani Opposition Blogger» (https://www.rferl.org/a/ukrainian-officials-deny-ordering-deportation-of-azerbaijani-opposition-blogger/30405536.html).

X Noot
4

Azerbaijan 2020 Human Rights Report van het United States Department of State, pagina 19–20 (https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/AZERBAIJAN-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf).

X Noot
5

Amnesty International, 16 juni 2016, «Azerbeidjan nog een lange weg te gaan voor de mensenrechten» (https://www.amnesty.nl/actueel/azerbeidzjan-nog-een-lange-weg-te-gaan-naar-respect-voor-de-mensenrechten).

Naar boven