Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z05135".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-2526
Aanhangsel ah-tk-20202021-3030
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-03-30
Datum van uitgifte 2021-03-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z05135
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-03-30
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht ‘Hij heeft me gewoon opgelicht’.
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z05135