Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-03-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z04399".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-2267
Aanhangsel ah-tk-20202021-2433
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-03-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z04399
Indiener S.M. Beckerman
Indiener F.W. Futselaar
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-03-10
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De voorgenomen verkoop van het gemeentelijk recreatieoord Hoek van Holland
Uitgiftedatum 2021-03-10
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z04399