Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de brandbrief van de bewoners van het asielzoekerscentrum in Apeldoorn (ingezonden 1 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekent met het recente bericht «Vluchtelingen sturen brandbrief over opvang in Apeldoorn: koud, benauwd en vies» en de daarbijbehorende brandbrief?1

Vraag 2

Klopt het dat de locatie Christiaan Geurtsweg bedoeld was als een tijdelijk azc, aangezien in het oorspronkelijke collegevoorstel uit 2016 een termijn van drie jaar staat, hoewel in latere berichtgeving gesproken wordt over uitstel tot 1 juli 2021 en inmiddels zelfs tot april 2022?2 3

Vraag 3

Bent u het met de mening eens dat deze locatie nadrukkelijk als tijdelijk is ingeschat en qua voorzieningen niet voldoet aan deze langdurige inzet en langdurig verblijf?

Vraag 4

Bent u het met de mening eens dat dit eindeloze uitstel niet goed is voor het vertrouwen van omwonenden, de inwoners van het azc en de Apeldoornse gemeenteraad op een spoedige, betere oplossing? Wat kunt u doen om een echte oplossing dichterbij te brengen?

Vraag 5

Hoe beoordeelt u de situatie in het azc voor wat betreft hygiëne en sociale veiligheid? Acht u de situatie in overeenstemming met de normen voor humane opvang? Wat gaat u eraan doen om de situatie op korte termijn te verbeteren?


X Noot
1

De Stentor, 19 februari 2021, «Vluchtelingen sturen brandbrief over opvang in Apeldoorn: koud, benauwd en vies», www.destentor.nl/apeldoorn/vluchtelingen-sturen-brandbrief-over-opvang-in-apeldoorn-koud-benauwd-en-vies~ab1cf9e32/

X Noot
2

Collegevoorstel Apeldoorn 2016–002457, «Haalbaarheidsstudie naar nevenvestiging AZC en voortgang noodopvang Christiaan Geurtsweg» apeldoorn.parlaeus.nl/user/search/action=showpt/item=48434/07_-_CV_Haalbaarheidsstudie_nevenvestiging_AZC_en_voortgang_noodopvang_Christiaan_Geurtsweg_W.pdf, o.a. besproken in de PMA van 8 september 2016

X Noot
3

De Stentor, 10 oktober 2019, «Opening permanent asielzoekerscentrum Apeldoorn jaar vertraagd door vrees voor overlast», https://www.destentor.nl/apeldoorn/opening-permanent-asielzoekerscentrum-apeldoorn-jaar-vertraagd-door-vrees-voor-overlast~ae82950b/

Naar boven