Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z03599".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-2017
Aanhangsel ah-tk-20202021-2052
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-02-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z03599
Indiener J.S. Voordewind
Indiener M. Groothuizen
Indiener A. van Ojik
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-02-23
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Pushbacks van vluchtelingen door de Kroatische grensbewaking
Uitgiftedatum 2021-02-23
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z03599