Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z01807".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-1750
Aanhangsel ah-tk-20202021-2213
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-01-29
Datum van uitgifte 2021-01-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2021Z01807
Indiener M. van Nispen
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-01-29
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Een radio-uitzending over het Essexdrama waarbij 39 slachtoffers vielen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z01807