Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z00587".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-1761
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-01-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2021Z00587
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-01-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Opleidingsplaatsen voor huisartsen
Uitgiftedatum 2021-01-14
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z00587