Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het kerkbezoek van de Minister van Defensie (ingezonden 4 januari 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Critici noemen bezoek Minister Bijleveld aan fysieke kerkdienst «niet handig»«?1

Vraag 2

Hoe kwalificeert u het bezoek van de Minister van Defensie aan een fysieke kerkdienst in het licht van uw oproep in het Nederlands Dagblad om geen fysieke kerkdiensten te bezoeken?2

Vraag 3

Was uw oproep als bedoeld onder vraag 2 een uitdrukking van kabinetsbeleid? Zo nee, wat was het wel?

Vraag 4

Welke actie heeft u richting uw collega ondernomen in het licht van uw uitspraak dat «wie toch fysiek een kerkdienst bijwoont [...] daarover [...] rekenschap [moet] afleggen»?

Vraag 5

Past het kerkbezoek van de Minister van Defensie, naar uw mening, in de voorbeeldfunctie van kabinetsleden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Welke afspraken zijn er in het kabinet gemaakt over de voorbeeldrol van kabinetsleden? Indien er geen afspraken zijn gemaakt, ziet u reden dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?


X Noot
1

Nu.nl, 26 december 2020, «Critici noemen bezoek Minister Bijleveld aan fysieke kerkdienst «niet handig»», https://www.nu.nl/politiek/6098774/critici-noemen-bezoek-minister-bijleveld-aan-fysieke-kerkdienst-niet-handig.html

X Noot
2

Nederlands Dagblad, 21 december 2020, «Grapperhaus: blijf thuis met Kerst en bid God dat dit onheil ons mag verlaten», https://www.nd.nl/nieuws/politiek/1009390/grapperhaus-blijf-thuis-met-kerst-en-bid-god-dat-dit-onheil-ons

Naar boven