Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z24522".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-1216
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-12-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z24522
Indiener R.A.J. Schonis
Onderwerp Verkeer | Water
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-10
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Berichten dat opnieuw een containerramp heeft plaatsgevonden bij de Waddenzee
Uitgiftedatum 2020-12-10
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2020Z24522