Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z23464".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-1154
Aanhangsel ah-tk-20202021-1511
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-12-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z23464
Indiener B. Becker
Indiener A.D. Wiersma
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-02
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht ‘Gemeenten: uitstel nieuwe inburgeringswet teleurstellend’
Uitgiftedatum 2020-12-02
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2020Z23464