Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-11-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z20467".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-905
Aanhangsel ah-tk-20202021-1175
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-11-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z20467
Indiener A.E. Diertens
Indiener T.C. de Groot
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-11-04
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De relatie tussen besmetting met de parasiet Toxoplasma gondii en het risico op ongevallen en geestelijke aandoeningen.
Uitgiftedatum 2020-11-04
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2020Z20467