Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z15297".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-233
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-09-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z15297
Indiener M.J.F. van Helvert
Indiener P.H. Omtzigt
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-09-01
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het Nederlandse meisje Insiya Hemani, dat ontvoerd is naar India en de pogingen die de Nederlandse regering onderneemt om haar terug te krijgen in Nederland
Uitgiftedatum 2020-09-01
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z15297