Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z13773".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-3914
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-07-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z13773
Indiener E.E.W. Bruins
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-07-10
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht dat het Pax Christi College in Druten voornemens is om de huidige techniekprofielen vanaf het schooljaar 2021 te laten vervallen
Uitgiftedatum 2020-07-10
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z13773