Vragen van het lid Schonis (D66) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over het artikel «Subsidie op elektrische auto loopt als een trein» (ingezonden 6 juli 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Subsidie op elektrische auto loopt als een trein»?1

Vraag 2

Hoe verklaart u het grote succes van de subsidieregeling voor volledig elektrische personenauto’s?

Vraag 3

Wat is het verwachte effect van de subsidieregeling van dit jaar op de verkoop van elektrische auto’s, CO2-reductie en stikstofreductie?

Vraag 4

Wat is het verwachte aantal subsidieaanvragen voor de rest van het jaar 2020?

Vraag 5

Wordt het eerste jaar van de subsidieregeling geëvalueerd? Zo ja, wanneer ontvangt de Tweede Kamer hier de resultaten van?

Vraag 6

Wordt bij de evaluatie ook gekeken hoe de regeling nog klantvriendelijker kan, zoals in Duitsland eerst de consument wordt verzocht een aanvraag te doen voor de subsidieregeling, waarna toekenning en aankoop volgt?

Vraag 7

Op welke wijze gaat het u de subsidieregeling voor tweedehandse elektrische auto’s verder onder de aandacht brengen van de consument?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 2 juli 2020, Subsidie op elektrische auto loopt als een trein (https://www.ad.nl/auto/subsidie-op-elektrische-auto-loopt-als-een-trein~a7efc067/)

Naar boven