Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20203668

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over het artikel «Subsidie op elektrische auto loopt als een trein» (ingezonden 6 juli 2020).

Mededeling van staatsecretaris Van Veldhoven-van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 5 augustus 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Subsidie op elektrische auto loopt als een trein»?1

Vraag 2

Hoe verklaart u het grote succes van de subsidieregeling voor volledig elektrische personenauto’s?

Vraag 3

Wat is het verwachte effect van de subsidieregeling van dit jaar op de verkoop van elektrische auto’s, CO2-reductie en stikstofreductie?

Vraag 4

Wat is het verwachte aantal subsidieaanvragen voor de rest van het jaar 2020?

Vraag 5

Wordt het eerste jaar van de subsidieregeling geëvalueerd? Zo ja, wanneer ontvangt de Tweede Kamer hier de resultaten van?

Vraag 6

Wordt bij de evaluatie ook gekeken hoe de regeling nog klantvriendelijker kan, zoals in Duitsland eerst de consument wordt verzocht een aanvraag te doen voor de subsidieregeling, waarna toekenning en aankoop volgt?

Vraag 7

Op welke wijze gaat het u de subsidieregeling voor tweedehandse elektrische auto’s verder onder de aandacht brengen van de consument?

Mededeling

Naar aanleiding van de Kamervragen van het lid Schonis (D66) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën ingezonden op 6 juli 2020 (2020Z13580), over het artikel «Subsidie op elektrische auto loopt als een trein» bericht ik u dat het helaas niet mogelijk is om binnen de gestelde termijn te antwoorden vanwege de beperkte mogelijkheden en tijd voor de benodigde afstemming.


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 2 juli 2020, Subsidie op elektrische auto loopt als een trein (https://www.ad.nl/auto/subsidie-op-elektrische-auto-loopt-als-een-trein~a7efc067/)