Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z12910".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-3618
Aanhangsel ah-tk-20202021-119
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-07-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z12910
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
Indiener W.J.H. Lodders
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-07-01
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht ‘Nederland internationaal onder vuur om drugshandel per post’
Uitgiftedatum 2020-07-01
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z12910