Vragen van de leden Van Meenen (D66) en Postma (CDA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verwachte personeelstekort in de kinderopvang deze zomer (ingezonden 24 juni 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Kinderopvang verwacht tekort aan personeel deze zomer»?1

Vraag 2

Welk beeld heeft u van de krapte op de arbeidsmarkt in de kinderopvang nu en de komende tijd?

Vraag 3

Kunt u een reactie geven op het onderzoek van Kinderopvang werkt!, uitgevoerd in opdracht van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang?2

Vraag 4

Wat zijn de effecten van de coronacrisis op het personeelsaanbod in de kinderopvang, aangezien medewerkers in de risicogroep niet kunnen worden ingezet en gezinnen niet, of korter, op vakantie gaan?

Vraag 5

Wat zijn de effecten van de te verwachte economische crisis als gevolg van de coronacrisis op het personeelsaanbod in de kinderopvang, aangezien deze sector zeer conjunctuurgevoelig is?

Vraag 6

Wanneer kan de Tweede Kamer de uitwerking van de aangenomen motie van de leden Van Meenen en Postma verwachten die vraagt om een arbeidsmarktvisie voor de kinderopvang en een plan voor krapte op de arbeidsmarkt?3

Vraag 7

Sluiten de visie en het plan voor krapte aan op de veranderende omstandigheden die de coronacrisis met zich meebrengt?


X Noot
1

NOS, 23 juni 2020 «Kinderopvang verwacht tekort aan personeel deze zomer» (https://nos.nl/artikel/2338198-kinderopvang-verwacht-tekort-aan-personeel-deze-zomer.html)

X Noot
2

Kinderopvang Werkt!, 23 juni 2020 «Nog steeds personeelstekort in kinderopvang» (https://www.kinderopvang-werkt.nl/nieuws/nog-steeds-personeelstekort-kinderopvang)

X Noot
3

Kamerstuk 31 322, nr. 400

Naar boven