31 322 Kinderopvang

Nr. 400 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN DE PATER-POSTMA

Voorgesteld 4 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onenigheid is over het al dan niet bestaan van een personeelstekort in de kinderopvang;

overwegende dat het van groot belang is dat er voldoende personeel is in de kinderopvang voor de ontwikkeling van het kind en de emancipatie van mannen en vrouwen;

verzoekt de regering, een arbeidsmarktvisie op te stellen voor de kinderopvang, waarin ten minste een plan wordt opgesteld voor de krapte op de arbeidsmarkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

De Pater-Postma

Naar boven