Vragen van de leden Van den Bosch en Van Gent (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het stemmen per volmacht (ingezonden 11 juni 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Groep de Mos in verband gebracht met stemfraude: «150 euro voor twintig stempassen»?1

Vraag 2

In hoeverre vindt u het systeem van stemmen bij volmacht meer fraudegevoelig ten opzichte van alternatieven?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u het gegeven dat er stemlokalen zijn waar meer dan dertig procent van de stemmen per volmacht werd uitgebracht?

Vraag 4

Op welke manieren pakt uw ministerie fraude door middel van volmachten aan?

Vraag 5

Wat is de status van de door u in 2018 aangekondigde experimentenwet «early voting»?2

Vraag 6

Zijn er andere landen die hetzelfde systeem hanteren als het Nederlandse? In hoeverre verschilt het Nederlandse systeem met ons omringende landen?

Vraag 7

Is het u bekend dat de OVSE kritisch is over het systeem van stemmen per volmacht? Wat is uw beoordeling van deze kritiek?

Naar boven