Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z09112".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-3140
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-05-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z09112
Indiener M.R.H.M. von Martels
Indiener W.P.H.J. Peters
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-20
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'
Uitgiftedatum 2020-05-20
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z09112