Vragen van de leden Van den Hul en Moorlag (beiden PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 13.000 mbo’ers die geen stageplek of leerbaan hebben (ingezonden 15 mei 2020).

Vraag 1

Hoe gaat u in het mbo een sluitende aanpak voor de beroepspraktijkvorming waarmaken, zoals de Kamer in 2015 de regering heeft verzocht door de motie van het lid Jadnanansing c.s. aan te nemen, nu het tekort aan stageplekken in het mbo is opgelopen tot 13.000?1 2

Vraag 2

Kunt u garanderen dat deze mbo’ers, die vooral worden opgeleid voor beroepen in de openbare orde en veiligheid, retail, horeca, luchtvaart en evenementen- en toeristensector, niet de dupe worden van de ontstane situatie, die geheel buiten hun schuld is ontstaan? Zo ja, hoe gaat u dan voorkomen dat de betrokken mbo’ers studievertraging oplopen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de zorg van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) dat deze stagetekorten een voorbode zijn van toekomstige werkloosheid van de mbo’ers die geen stageplek weten te verwerven? Zo ja, wat gaat u daartegen ondernemen?

Vraag 4

Wilt u in overleg treden met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om gezamenlijk de problematiek die zich nu aftekent, te verhelpen?


X Noot
1

Kamerstuk 34 300-VIII, nr. 39

X Noot
2

Het Algemeen Dagblad, 14 mei 2020, «13.000 mbo’ers hebben geen stageplek of leerbaan: «Mogelijk voorbode van werkloosheid»», https://www.ad.nl/binnenland/13–000-mbo-ers-hebben-geen-stageplek-of-leerbaan-mogelijk-voorbode-van-werkloosheid~a98cd115/

Naar boven