34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het te vaak gebeurt dat mbo'ers hun opleiding (moeten) afbreken bij gebrek aan beroepspraktijkvormingsplekken, zonder dat het te wijten valt aan gebrek aan inzet;

overwegende dat dit kwalijke consequenties heeft voor hun kansen op de arbeidsmarkt in het bijzonder en voor het kwaliteit van de Nederlandse beroepsbevolking in het algemeen;

constaterende dat de Kamer al in 2006 bij de behandeling van het wetsvoorstel DAL ermee instemde dat de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk is voor het vinden van bpv-plaatsen voor haar deelnemers;

verzoekt de regering om in samenwerking met de roc's en het bedrijfsleven te voorkomen dat er nog langer jongeren van goede wil bij hun bpv tussen wal en schip vallen en hiervoor een sluitende aanpak te organiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Siderius

Grashoff

Naar boven