Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202020Z05540

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over EU-lidstaten die maatregelen nemen vanwege de coronacrisis die verregaande gevolgen hebben voor de democratie (ingezonden 24 maart 2020).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het verontrustende feit dat volgende week in Hongarije een noodwet in stemming komt, en naar alle waarschijnlijkheid zal worden aangenomen, die regeren per decreet mogelijk maakt en feitelijk de parlementaire democratie uitschakelt?1

Vraag 2

Hoe reageert u op de analyse van Amnesty International dat dit in strijd is met internationaal recht omdat de maatregel noch proportioneel, noch tijdelijk is?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat «paniek zaaien» strafbaar wordt en dat daardoor gevangenisstraffen tot vijf jaar kunnen worden opgelegd, ook aan kritische journalisten?2

Vraag 4

Erkent u dat juist ook in crisissituaties het belang van democratie onverminderd groot is alsmede de onafhankelijke nieuwsgaring? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Op welke manier gaat u met uw collega’s in Europees verband bespreken dat ondanks de grote uitdaging die het coronavirus met zich meebrengt, dit geen aanleiding moet zijn om de parlementaire democratie uit te hollen?


X Noot
1

Amnesty International, 21 maart 2020, «Hongarije: regering Orbán wil voor onbepaalde tijd per decreet regeren» (https://www.amnesty.nl/actueel/hongarije-regering-per-decreet-regeren)

X Noot
2

Trouw, 23 maart 2020, «Orban grijpt de coronacrisis aan om het Hongaarse parlement buitenspel te zetten» (https://www.trouw.nl/buitenland/orban-grijpt-de-coronacrisis-aan-om-het-hongaarse-parlement-buitenspel-te-zetten~b1cf7d1c/)