Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202020Z03369

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes (ingezonden 19 februari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat Iraniërs dreigen de historische Joodse graftombes van Ester en Mordechai in Iran te vernietigen?1

Vraag 2

Kunt u nagaan hoe de Iraanse autoriteiten hebben gereageerd op de oproep van de terroristische Basiji-militie om de historische Joodse graftombes te vernietigen?

Vraag 3

Klopt het dat de Basiji-militie onderdeel is van de Revolutionaire Garde en op de terreurlijst staat van onder meer de VS? Zo ja, bent u bereid deze militie toe te voegen aan de Nederlandse lijst van terreurorganisaties?

Vraag 4

Zijn de graftombes nog steeds geregistreerd als cultureel erfgoed bij de Iraanse Cultural Heritage and Tourism Organization, zoals u eerder aangaf? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 5

Bent u, gezien de acute dreiging voor de Joodse graftombes, bereid er bij de Iraanse autoriteiten op aan te dringen dat heilige plaatsen zoals de Joodse graftombes te allen tijde behouden en beschermd dienen te worden?


X Noot
1

Cidi.nl, 17 februari 2020, «Iraniërs dreigen met ontheiliging historische tombe Ester en Mordechai» (https://www.cidi.nl/iraniers-dreigen-met-sloop-historische-tombe-ester-en-mordechai/).

X Noot
2

Antwoord op schriftelijke vragen van de leden De Roon, Kortenoeven, Voordewind, Ormel en Van der Staaij over de dreigende vernieling van graftombes in Iran, Aanhangsel der Handelingen 2010–2011, nr. 1506.