Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z25304".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-1187
Aanhangsel ah-tk-20192020-1490
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-12-16
Datum van uitgifte 2019-12-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z25304
Indiener H.P.M. Hijink
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-12-16
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Vorderingen voor het overschrijden van het budgetplafond
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2019Z25304